Aremark kommune skal gjennomføre ny taksering i løpet av 2022 i henhold til reglene i Lov om eiendomsskatt. Alle eiendommer i kommunen vil da bli takserte på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023.

Alle eiendommer skal ha et takstgrunnlag som eiendomsskatten skal beregnes ut ifra. Det er to måter å fastsette dette grunnlaget på.

  1. Eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten. Boligverdi er det samme som beregnet markedsverdi. Boligverdien er takstgrunnlaget for å beregne eiendomsskatt.
  2. Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten. Kommunen må befare og taksere eiendommer som ikke har fått vedtatt boligverdi av Skatteetaten, dette gjelder:
    • Fritidseiendommer
    • Våningshus
    • Væringseiendommer
    • Vanlige boligeiendommer som mangler boligverdi fra Skatteetaten

Befaring av disse eiendommene vil bli gjennomført i løpet av 2022. Befaringen gjøres utvendig, det er derfor ikke påkrevet at du som eier er til stede. Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen.

Lov om eiendomsskatt