Organisasjonskart Aremark.png

Andreas Lervik portrett til nettside

Kommunedirektøren

Andreas Lervik

Epost: andreas.lervik@aremark.kommune.no

Mobil: 93 43 46 98

Bosatt: Sarpsborg

Kommunedirekøren har det øverste administrative ansvaret i Aremark kommune.

 

Mette Eriksen portrettny

Regnskaps- og økonomisjef

Mette Eriksen

E-post: mette.eriksen@aremark.kommune.no

Mobil: 97 76 74 30

Mette er regnskaps- og økonomisjef samt virksomhetsleder for stab- og støttefunksjoner. Virksomheten omfatter blant annet økonomi, informasjon, post/arkiv, sentralbord.

Bosatt: Halden

Utdannelse: Revisor

 

Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett

Virksomhetsleder barnehage og kultur

Ragnfrid Næss

E-post: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Tlf: 92 25 18 74

Virksomheten omfatter barnehage, bibliotek, kultur, Aremark ungdomsklubb og Frivilligsentralen.

Bosatt: Halden

Utdannelse: Barnehagelærer, drama og styrerutdannelse

 

Henriette-portrett

Virksomhetsleder plan - miljø og teknisk etat

Henriette Wisur-Olsen

E-post: henriette.wisur-olsen@aremark.kommune.no

Tlf:  95 05 55 93

Virksomheten omfatter saksbehandling på områdene beredskap, byggesak, kommuneplaner, reguleringsplaner, landbruk skog, jord, miljø, viltforvaltning, vann og avløp med mer.

Bosatt: Manstad i Fredrikstad

Utdannelse: Tilsvarer sivilingeniør.

 

Christian Gundersen-portrett

Virksomhetsleder helse, barnevern, pleie og omsorg

Christian Gundersen

Mobil: 92 61 64 40.

Helse og barnevern består av barnevern, kommunelege med legesekretærer, helsesøstertjenesten og kommunefysioterapitjenesten.

Pleie og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, funksjonshemmede og individuelle døgnbaserte opplegg. 

Bosatt: Halden

Utdannelse: Vernepleier og statsvitenskap årsenhet. Utdannet som systemisk miljøterapeut.

E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no

 

Virksomhetsleder oppvekst og grunnskole

Frode Gabrielsen

Epost: frode.gabrielsen@aremark.kommune.no

Mobil: 47 88 26 89

Virksomheten består av grunnskolen og skolefritidsordning, kulturskole og voksenopplæring.

 

Besøksadresse: Aremark skole, 1798 Aremark