Rådmannen

Andreas Lervik

Epost: andreas.lervik@aremark.kommune.no

Mobil: 93434698

Bosatt: Sarpsborg

Rådmannen har det øverste administrative ansvaret i Aremark kommune.

Andreas Lervik portrett til nettside.jpg

Regnskap- og økonomisjef

Mette Eriksen

E-post: mette.eriksen@aremark.kommune.no

Mobil: 97767430

Eriksen er regnskap-og økonomisjef samt virksomhetsleder for stab- og støttefunksjoner som eksempelvis informasjon, post, arkiv, sentralbord

Bosatt: Halden

Utdannelse: Revisor

Mette Eriksen portrettny.jpg

Virksomhetsleder barnehage og kultur

Ragnfrid Næss

E-post: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Tlf: 92251874

Virksomheten omfatter barnehage, kultur, Aremark ungdomsklubb og Frivilligsentralen.

Bosatt: Halden

Utdannelse: Barnehagelærer, drama og styrerutdannelse

Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett.jpg

Virksomhetsleder plan - miljø og teknisk etat

Henriette Wisur-Olsen

E-post: henriette.wisur-olsen@aremark.kommune.no

Tlf:  95055593

Virksomheten omfatter saksbehandling på områdene beredskap, byggesak, kommuneplaner, reguleringsplaner, landbruk skog, jord, miljø, viltforvaltning, vann og avløp med mer.

Bosatt: Manstad i Fredrikstad

Utdannelse: Tilsvarer sivilingeniør.

Henriette-portrett.jpg

Virksomhetsleder helse, barnevern, pleie og omsorg

Christian Gundersen

E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no

Mobil: 92616440.

Helse og barnevern består av barnevern, kommunelege med legesekretærer, helsesøstertjenesten og kommunefysioterapitjenesten.

Pleie og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, funksjonshemmede og individuelle døgnbaserte opplegg. 

Bosatt: Halden

Utdannelse: Vernepleier og statsvitenskap årsenhet. Utdannet som systemisk miljøterapeut.

Christian Gundersen-portrett.jpg

Virksomhetsleder oppvekst og grunnskole

Frode Gabrielsen

Epost: frode.gabrielsen@aremark.kommune.no

Mobil: 47882689

Virksomheten består av grunnskolen og skolefritidsordning (SFO), bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

 

Besøksadresse: Aremark skole, 1798 Aremark