Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Regionrådet for Halden og Aremark

Regionrådet for Halden og Aremark

Oversikt over medlemmer fra Aremark. 

Rådmann Alice Reigstad: Alice.reigstad@aremark.kommune.no

Varamedlemmer: (personlige)
(For Geir Aarbu:) 
Egil Kortnes: egil.akortnes@gmail.com (Turid Kollerød har permisjon)
(For Alf Ulven:)
Nils Håkon Sandtorp: nils.sandtorp@gmail.com
(For Harald Nilsen:)
Tove Thomassen Fagerhøi: tove@ost-revisjon.com

Tips en venn Skriv ut