Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Namsmann og forliksråd

Namsmann og forliksråd

Namsmannen i Halden betjener kommunene Halden og Aremark.

Sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i Aremark ivaretas av namsmannen i Halden.

Telefon: 64993000

E-post til namsmannen: 

Bruk vår adresse sianpost@sismo.no.

Oppgi referansenr. eller fødselsdato/org.nummer.

Generelle henvendelser :sendes til post.ost@politiet.no.

Brevpost til namsmannen: 
Namsmannen i Halden, pb. 16, 1751 Halden.

Tips en venn Skriv ut