Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer

Høringer/kunngjøringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som berøres av en offentlig beslutning, skal høres.
Merk høringsfristen! Uttalelser må være avgitt innen fristens utløp for å bli behandlet.