Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Medlem
Varamedlem
Bjørn Tangen, leder
Rolf Nomel
Mette Marit Grønmyr, nestleder
Karin Ø Lund
Fra organisasjonene.
 
Erik Ebeltoft
 
Anne Grete Stabekk
 
1 representant til fra organisasjonene
 
Tips en venn Skriv ut