Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Her kan du lede Bufdirs veileder for arbeidet i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Medlem
Varamedlem
Bjørn Tangen, leder
Rolf Nomel
Mette Marit Grønmyr, nestleder
Karin Ø Lund
Fra organisasjonene.
 
Erik Ebeltoft
 
Anne Grete Stabekk
 
1 representant til fra organisasjonene