Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk møteplan 2020

Politisk møteplan 2020

Her får du en oversikt over møtene i de fleste politiske ut valg i Aremark kommune. Se egne sider for møter i Kontrollutvalget og Viltnemda. 

  Møtestart Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret kl 1800   27   2 21 18     24   5 10
Formannskapet kl 1700 23 13 26   14 11   20 17 29 26 17
Arbeidsmiljøutvalget kl 1600   13     14       17   26  
Budsjettpresentasjon  kl 1700                     10  
Levekårsutvalget kl 1900   6 19   7 4   20 10 22 19 17
Drift- og utviklingsutvalg kl 1800   6 19   7 4   20 10 22 19 17
Eldreråd kl 1000     19     4     10   19  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl 1200     19     4     10   19  
Ungdomsrådet kl 1400     19     4     10   19  
Tips en venn Skriv ut