Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereform

Kommunereform

Kommunereformen i Aremark kommune

02.03.2015

Utredning av alternativer

I sin plattform har Regjeringen slått fast at det skal gjennomføres en kommunereform der nødvendige vedtak skal fattes i inneværende stortingsperiode. Sommeren 2016 skal fylkesmennene vurdere kommunestrukturen i sine fylker og avgi rapport til Regjeringen. Denne rapporten vil danne et grunnlag for Regjeringens forslag til Stortinget sommeren 2017. Kommunene er oppfordret til å gjennomføre utredninger av aktuelle alternativer og spille disse inn til fylkesmennene. Aremark kommune har startet utredningsarbeidet, etter vedtak av prosjektmandat i kommunestyremøtet 11. desember 2014.