Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Konfliktrådet i Østfold

Konfliktrådet i Østfold

Konfliktrådet har til oppgave å megle tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet og det skal finnes en megler i hver kommune.

Dag Lund er valgt som representant til oppnevningsutvalget i konfliktrådet for perioden 2011-2015.

Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.  

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å redegjøre for saken
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med en bisitter som ikke er advokat
     

Besøksadresse: Mosseveien 60, 3. etg, 1640 Råde
Postadresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Telefon: 22 03 26 15
E-post 

www.konfliktraadet.no

 

 

Tips en venn Skriv ut