Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Kunngjøringer

Kunngjøringer

Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030

04.04.2019

Forslag til kommuneplanens arealdel legges med dette ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 17.05.2019.

Nominasjonsliste - Aremark Høyre

21.03.2019

Nominasjonslisten ligger ute til offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn liste er 1.april klokken 12:00.

Nominasjonsliste - Aremark Krf

19.03.2019

Nominasjonslisten ligger ute til offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn liste er 1.april klokken 12:00.

Nominasjonsliste - Aremark Sp

19.03.2019

Nominasjonslisten ligger ute til offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn liste er 1.april klokken 12:00.

Rådmann Alice Reigstad 2019 (1)

Kunngjøring til politiske partier angående listeforslag

14.03.2019

Fristen for innlevering av listeforslag til kommunevalget er 1.april. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Kunngjøring: Endring i møteplanen : ekstraordinært formannskapsmøte

10.06.2018

Flytting av møter i Formannskap og Kommunestyre. 

Har du et næringsprosjekt som trenger støtte?

14.05.2018

Østfold fylkeskommune har satt av en pott på 6 millioner kroner til næringsutvikling i Østfold. Deler av ordningen er forbeholdt distriktskommuner som Aremark og Marker. 

Oppstart av klagesak: Fossby, Flateby, Følingen og Hansesetret i Aremark kommune

11.05.2018

Kartverket sender vedtaket om skrivemåten Fossby, Flateby, Følingen og Hansesetret ut på ny høring. Høringsfristen er 8. juni 2018. 

Kommunevåpen

Vant fram med klage om stedsnavn i Aremark

26.04.2018

Kartverket snudde og har nå vedtatt at Skjulstad skal skrives akkurat slik og ikke Sjurstad som først vedtatt. 

Aremark kommune

Kartverket har vedtatt følgende navn for Aremark Kommune

21.02.2018

Aremark kommune har fått vedtak fra Kartverket angående skrivemåten til enkelte steds, gårds- og bruksnavn. De har blant annet vedtatt at Aremark sentrum heter Fossby med to s-er og ikke Fosby.