Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Høringer

Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030

04.04.2019

Forslag til kommuneplanens arealdel legges med dette ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 17.05.2019.

Kommunevåpen

Oppstartsvarsel: Detaljregulering for Strømsmosbekken gnr/bnr 70/42

15.03.2018


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Stømsmosbekken i Aremark kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av grunneier Alf Ulven. 

bever-shutterstock-630 (1)

Høring - Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever

10.07.2017

Aremark viltnemnd har vedtatt å sende forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune m/ kommunale målsetninger på høring.

Jon Fredrik Olsen- alvorlig

Ny kommunedelplan for vann og avløp i Aremark - kunngjøring og høring

04.07.2017

Aremark kommune har vedtatt å utearbeide en kommuneplandel for vann og avløp.