Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Høringer

Kommunevåpen

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Fladebyåsen II

19.11.2019

Forslag til detaljregulering for det nye boligfeltet Fladebyåsen II legges med dette ut på høring.

Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030

04.04.2019

Forslag til kommuneplanens arealdel legges med dette ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 17.05.2019.

Kommunevåpen

Oppstartsvarsel: Detaljregulering for Strømsmosbekken gnr/bnr 70/42

15.03.2018


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Stømsmosbekken i Aremark kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av grunneier Alf Ulven. 

bever-shutterstock-630 (1)

Høring - Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever

10.07.2017

Aremark viltnemnd har vedtatt å sende forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune m/ kommunale målsetninger på høring.

Jon Fredrik Olsen- alvorlig

Ny kommunedelplan for vann og avløp i Aremark - kunngjøring og høring

04.07.2017

Aremark kommune har vedtatt å utearbeide en kommuneplandel for vann og avløp.