Om tjenesten

  • Gjennom ansvarsgruppe og eventuelt en individuell plan kan dette arbeidet koordineres sammen med den som trenger det. En koordinator oppnevnes i det enkelte tilfelle.
  • I Aremark kommune består koordinerende enhet av fagpersoner fra pleie- og omsorgstjenesten, psykisk helsetjeneste, fysioterapitjenesten og fra skolen.