Dette gjør en støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

  • Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.
  • Målgruppen er personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer
  • Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.
  • Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Rus- og psykiatri

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse.
Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Psykiatritjenesten gis av Linda Dagrød, tlf: 48 86 97 89 og e-post Linda.dagrod@aremark.kommune.no.