Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2 årstrinn

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan foreldre søke om redusert foreldrebetaling.

Moderasjonsordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

  • Bruk elektronisk skjema under SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Gratis SFO  for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Fra 1. august er det fastsatt gratis SFO for barn med særskilte behov, ordningen gjelder for elever på 5.-7. trinn. 

  • Bruk elektronisk skjema under SFO - Innmelding, endring, oppsigelse

 

Forskrift til opplæringslova - Lovdata