Informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1.-4. trinn.

Det ble innført gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn fra august 2020. Det vil bli innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4. trinn fra august 2021. Betaling for mat kommer i tillegg.

Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.-4. trinn.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke elektronisk søknadsskjema under.

Priser
Hel plass kr. 2.388,- pr. mnd.
Korttidsplass kr. 1.791,- pr. mnd.
Søskenmoderasjon er slik at det gis 30 % moderasjon for 2. barn eller flere. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.

Åpningstider SFO
06.45 - 08.30
14.10 - 17.00

SFO er åpent alle virkedager bortsett fra 5 planleggingsdager, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12. 
4 uker stengt midt på sommeren og det blir de samme ukene barnehagen er stengt.