Vedtatt budsjett for 2023
Kommunestyret i Aremark kommune behandlet budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 i sitt møte 8. desember 2022.

Det vedtatte budsjettet kan leses i sin helhet her:

Vedtatt budsjett 2023 - på web

Last ned vedtatt budsjett 2023 (PDF).


Kommunedirektørens forslag
Tirsdag 8. november presenterte kommunedirektør Andreas Lervik sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er Aremark kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Forslaget har tatt utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2023. 

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan - på web

Last ned budsjettforslag (PDF).