Aremark kommune har fått tildelt nye midler fra staten som kan avhjelpe de som ble rammet av smitteverntiltak innført den 15.12.2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementer bevilget den 22. desember 2021 midler til kommunene der Aremark fikk tildelt kr. 299 000 av kompensasjonsordningen. 

Søknadsfrist: 15. februar 2022

Hvem kan søke?
 • Lokale bedrifter som har vært rammet av smitteverntiltak eller nedstengning med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft.
 • Kostnader og tap må være knyttet til desember 2021. Tap av omsetning måles i forhold til omsetning i desember 2019. Hvis virksomheten ikke hadde omsetning i 2019, vil dette bli regnet utfra gjennomsnitt i bransjen lokalt.
 • Virksomheten må være lokalisert i Aremark kommune.
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.
Hva kan det søkes om
 • Dokumentert tap av omsetning
 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-pandemien
 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.
 • Dokumentert tap i form av avlyste arrangement.

Hvordan søke og krav til dokumentasjon
Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

 • Opprett bruker og velg Logg inn.
 • Inn under Støtteordninger: legg inn «Aremark» i søkefeltet og velg Aremark kommune – kommunal kompensasjonsordning runde 6.
 • Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.
Dette vedlegget skal fylles ut og sendes sammen med søknaden: Vedlegg til søknad kommunal kompensasjonsordning
 
Beregning og utbetaling av tilskudd
Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de opplysningene som kommer fram i søknaden. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.
Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning. Tilskuddet vil utbetales så snart det er praktisk mulig.
Ordningen er tillitsbasert, men kommunen kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon.

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen?
Ta kontakt med Nina Krafft Skolleborg på telefon 90878218 eller epost Nina.krafftskolleborg@aremark.kommune.no.