Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre, og hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Du kan bygge mye uten å søke, men du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Må du søke? Prøv veiviseren

Verktøy og veivisere

Unntatt søknadsplikt

Selv om du slipper å søke, er det ditt ansvar at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Når det bygges noe som er unntatt søknadsplikt, skal det når bygget er ferdig sendes inn en «melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikten». Dette må sendes inn fordi bygninger og tilbygg skal matrikkelføres.

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt