Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Les om byggesøknadsprosessen på Direktoratet for byggkvalitets nettside:

 

Fyll ut søknaden og send digital

Du finner søknadsskjemaer på siden til Direktoratet for byggkvalitet: Skjemaer og blanketter

Du kan lage og sende inn byggesaken digitalt, les om de ulike tjenestene på Direktoratet for byggkvalitets nettsider.

Eventuelt kan søknaden sendes på e-post til: post@aremark.kommune.no.

Dispensasjon

En dispensasjon er et unntak fra plan eller fra en eller flere bestemmelser i loven. Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon fra disse forhold. Kommunen kan gi dispensasjon dersom vilkårene i plan og bygningsloven §19-2 er oppfylt. 

Les mer om dispensasjon