Fra torsdag 08.06.2023 kl 15 innføres det forbud mot bruk av åpen ild utendørs i samtlige områder i nærhet av brennbar vegetasjon innenfor kommunenes grenser.

Forbudet omfatter all bruk av åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende. Forbudet gjelder i tre uker (t.o.m. 29.06.2023) og kan forlenges om situasjonen tilsier det, eller oppheves tidligere om det kommer nedbør av betydelig mengde.

Les mer om forbud mot all bruk av åpen ild, publisert 08.06.2023.

Forskrift om forbud mot bruk av ild for Aremark kommune (PDF, 150 kB)