Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fra mai til august. Vannprøvene er vurdert etter Folkehelseinstituttet sine Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

 

Badevannskvaliteten kan endre seg raskt. Oppdager du noe unormalt, for eksempel oppvekst av alger, eller kløe etter å ha badet, så meld ifra til kommunen. 

 

Resultatene etter første prøveuttaksrunde er nå klare og de viser at den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved de tre badeplassene.

 

UkeStedBakteriologisk kvalitet
19Tripperød, AsperenGod
Tolsby Camping, Stora LeeGod
Kirkeng Camping, AremarksjøenGod

 

Bakteriologisk kvalitet deles inn i følgende kategorier:
God
Akseptabel
Ikke akseptabel