En gjødselsvogn har i dag veltet ved avkjøring fra Aspernveien ned mot Aspernveien 306.
I denne forbindelse kommer kommunen i samråd med mattilsynet og MHV til å ta vannprøve fra området rundt skadestedet.
 
Vi anbefaler at alle som henter drikkevann direkte fra Aspern koker dette inntil svar på vannprøven foreligger.
 
Vi anbefaler befolkningen å ikke bade i Aspern på den siden av sjøen hvor hendelsen inntraff. Anbefalingen gjelder frem til resultatene fra vannprøvene foreligger.
 
For mer informasjon om hvordan koker vannet, kan linken under brukes: