Vil selge kommunale boliger for 30 millioner

Geir Aarbu og Alice Reigstad foran Fossdal (3)

Onsdag møtte omlag 40 beboere og pårørende fram til informasjonsmøte på Furulund om salg av kommunale boliger i Aremark. 

– Vi hadde sendt ut invitasjon til de 37 beboerne som blir berørt av salg av boligene. De kunne også ta med seg pårørende om de ønsket, forteller rådmann Alice Reigstad. 
 
I møtet ble det informert om følgende: 
  • I forbindelse med kommunens budsjett for 2018 ble det bestilt en utredning av hvor mange boliger kommunen har behov for å eie for å ivareta lovpålagte forpliktelser. 
  • Grunnet høyt gjeldsnivå i kommunen var det behov for å selge kommunal eiendom. Dette for å frigjøre egenkapital slik at nye investeringer kan gjennomføres. 
  • Det viste seg at Aremark med sine 1357 innbyggere har en betydelig høyere andel kommunalt eide leiligheter enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. 
  • For eksempel eier kommunen per nå tre ganger så mange boliger som Skiptvet kommune med 3797 innbyggere, og nesten dobbelt så mange boliger som Marker kommune med 3592 innbyggere. (Alle tall er hentet inn fra Statistisk Sentralbyrå – SSB)
  • Dette resulterte i at kommunestyret sommeren 2018 vedtok at administrasjonen skulle starte forberedelsene av salg av kommunale boliger. I tillegg nedsatte de en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med salg av boliger. Gruppen består av både politiske og administrative representanter.
  • Siden i fjor sommer har det vært jobbet med forberedelser. I budsjettet for 2019 er det lagt inn at Aremark kommune skal selge boliger fra 30 millioner kroner inneværende år. Kommunen er opptatt av at vi må sikre at dere som leietakere ikke havner i et uføre. Et krav ved salg vil derfor være at dagens leiekontrakter videreføres, og man bor i boligen så lenge man selv ønsker. 
De kommunale leiligheter som er bestemt skal selges er:
  1. Nye og Gamle Fosdal – 17 leiligheter, selges som en gruppe.
  2. Bergslund – 10 leiligheter, selges som en gruppe.
  3. Fosbykollen – 9 omsorgsboliger bak sykehjemmet, selges som en gruppe
  4. Fladebyåsen 30 – selges for seg selv med utleiekontrakt. 
Takstmenn og meglere er nå kontaktet og de vil om en tid besøke områdene for å gjennomføre verdivurderinger og takst.
 
– Det var en del som hadde spørsmål naturlig nok. Vi kunne berolige med at det en forutsetning for salg er at de som bor i leilighetene i dag, får fortsette med det så lenge de ønsker, sier ordfører Geir Aarbu. 
 
– En del lurte også på om tilbud som hjemmehjelp og hjemmepleie ville forsvinne, men dette er kommunale tjenester som følger innbyggerne som har krav på det, uansett hvem som eier boligen deres, sier Reigstad. 
 
Aremark kommune skal holde beboerne løpende orientert om utviklingen videre.
 
– Vi lover å gi fortløpende informasjon om aktuelle kjøpere og varsle beboere på forhånd før det kommer megler og takstmann på besøk, sier Reigstad.
Tips ein ven Skriv ut