Vil du være en pådriver for Haldenvassdraget?

Da bør du søke denne jobben.

Haldenvassdragets vannområde søker nå etter en vannområdeleder.

Primæroppgaven er å være pådriver for å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Du vil ha et faglig og administrativt ansvar. Dette innebærer blant annet:

 

·         Utstrakt samarbeid med kommuner, regionale myndigheter og forskningsmiljøer. Det er etablert et nettverk med de andre vannområdene i Østfold

·         Planlegge og organisere arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til framdrift / videreutvikling.

·         Organisere overvåkingen av vassdraget

·         Kommunikasjon og informasjon om vannmiljø og påvirkninger. Gjøre arbeidet kjent og sikre god informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet

·         Være pådriver for utvikling

·         Arbeidet er organisert med en politisk styringsgruppe og det er opprettet administrative faggrupper innen landbruk, avløp, vassdragsregulering /overvåking og en egen gruppe for Iddefjorden.

Gå til stillingsannonsen på Finn.no her!

Om Haldenvassdragets vannområde:

  • Haldenvassdraget vannområde er en del av det store vannfellesskapet i Norge. Haldenvassdraget hører inn under vannregion Glomma.
  • Arbeid med å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget startet på 1990-tallet og er nå organisert som et samarbeid mellom de 4 kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland og regionale myndigheter i Akershus og Østfold.
  • Formålet er bedre vannkvalitet i vassdraget. Vannforskriften implementerer Eu¿s vanndirektiv for vann i Norge. Hovedformålet er å beskytte og forbedre miljøtilstanden i ferskvann og kystvann
Tips ein ven Skriv ut