Viktig melding! Endringer i politisk møteplan 2019

Andreas Lervik foran rådhuset

Rådmann Andreas Lervik og ordfører Håkon Tolsby(Sp) har gjort noen endringer i den vedtatte politiske møteplanen for 2019. 

  • Møtet i Formannskapet 24.oktober utgår og erstattes av folkevalgtopplæring i Fredrikstad 23. og 24. oktober  
  • Møtet i Levekårsutvalget 7.november flyttes en uke framover. Møtet avholdes torsdag 31.oktober. Levekårsutvalget klokken 19:00. 
  • Møtet i Drift- og utviklingsutvalget flyttes til 6. november kl. 18.00 på rådhuset. Møtet som er satt opp den 14. november utgår.
  • Presentasjon av budsjettet flyttes fram en dag og avholdes onsdag 6.november. Alle utvalg inviteres til presentasjonen klokka 16:00. 
  • I tillegg skal det avholdes møte i Formannskapet 6.november klokken 18:00.
  • Kontrollutvalgsmøte berammet til 05.11.2019 er flyttet til mandag 18.11.2019 kl. 09:00 til ca. kl. 13:00. 

 

Tips en venn Skriv ut