Viktig informasjon til alle om renovasjon

Renovasjon - avfallsbeholdere

På grunn av bytte av renovatør, blir det endringer i hvilke uker det blir avfallstømming i Aremark.

Fra nå av vil dette skje i oddetallsuker.

Dersom det oppstår et behov for en ekstra avfallssekk pga dette, så kan en slik sekk hentes på rådhuset.

Sekken er merket "avgift betalt" og tas med av renovatør ved neste tømming.

Egne sekker, som ikke er merket avgift betalt, tas ikke med.

I Aremark sentrum (rute 5)  blir det tømming fredager i oddetallsuker. 

Rute 1 - mandager
Starter nord for Stensbrua, en tur inn Torpedalsveien til kommunegrensa mot Halden, og opp til sentrum, til og med Joker.

Rute 2 - tirsdager
Fra Fjell Bru mot Bjørkebekk, innom grensen før de kjører mot sentrum, her kjører de også innom Lilleby og Lillebyåsen.

Rute 3 - onsdager 
Starter ved den gamle presteboligen opp langs med Aremarkveien til kommunegrensa mot Marker (inklusive Bøensætre), så over mot kommunegrensa mot Rakkestad, så ned Vestsia fra Strømsfoss til Skodsberg.

Rute 4 – torsdager
Fra Aremarkveien 2372 (like etter Bergslund) nordover før de kjører inn Østkroken.

Rute 5 – fredager
Sentrum, fra bankbygget, rådhuset, til og med Bergslund, Fossdal, skolen, sykehjemmet med Fossbykollen og så Fossbyåsen.

  • Se kart over tømmerutene her: 

Tømmerute Aremark sentrum

Tømmerute hele Aremark - 5 ruter

Har du spørsmål, så kan Line Dalene kontaktes på line.dalene@aremark.kommune.no

Avfallsposer.jpg

Tips ein ven Skriv ut