Viktig informasjon om Stortingsvalget!

valglogo_gull_bokmaal

Her får du vite alt om Stortingsvalget i Aremark Kommune.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valget avholdes søndag 10. september kl 14.00-19.00 og mandag 11. september kl 09.00-19.00 på Furulund. 

Forhåndsstemmegivning
Alminnelig forhåndsstemmegivning for Stortings- og sametingsvalget 2017 fra torsdag 10. august til og med fredag 08. september 2017 avholdes på Rådhuset, i den alminnelige åpningstid hverdager man-fre.

Forhåndsavtale er ikke nødvendig.

På helse og omsorgsinstitusjoner:

Det avholdes forhåndsstemmegivning på Fosbykollen i Aktivitetsstua, mandag 4. september 2017 i tidsrommet 10.00 – 14.00

Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemming eller på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen er tirsdag 5. september 2017

Har jeg stemmerett i Aremark?
Du kan stemme i den kommunen hvor du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Har du flyttet etter denne datoen, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Valgmanntallet
Valgmanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset. Dersom du ikke finner ditt navn i manntallet, kan du søke valgstyret om å bli ført inn. Det kan skje samtidig med at du forhåndsstemmer, eller du kan sende en henvendelse til valgstyret.

                                                                                          

Aremark kommune

Valgstyret

Ar-kommunevapen_200x220.jpg

Tips en venn Skriv ut