Vellykket næringsfrokost

Næringsfrokost[2]

Omlag 25 representanter fra Aremark kommune og næringslivet møtte fram til kommunens første næringsfrokost på Furulund mandag. (Foto: Alice Reigstad)

Ordfører Geir Aarbu ønsket velkommen og Helene Rødseth holdt innlegg om ressursparken i Marker, og prosjektet som kommunene har fått støtte til fra Fylkesmannen.
Deretter var det duket for innspill og diskusjon i plenum.

Hva ønsker næringslivet av Aremark kommune og hva kan næringslivet bidra med?

Det var mange temaer som ble satt på dagsordenen. Det ønskes mer aktivitet i tomme bygg, Torsdagskaféen i Marker Sparebank ønskes tilbake. Det bør samarbeides ikke bare mot Halden, men også mot Marker. Hytteeiere er for lite opplyste om hva som finnes i bygda. Næringslivet for dårlige til å opplyse om hverandre og om de tilbudene som finnes i bygda.

Jord- og skogbruksavdelingen i kommunen fikk skryt for å være utadrettede og dyktige. Det ble også pekt på at det er ønskelig med nettilgang i hele kommunen, og at ildsjeler og gründere bør i større grad heies på og hjelpes fram.

Tips ein ven Skriv ut