Dersom du har innspill eller kommentarer til den nye siden, så kan disse sendes til rådmann, Andreas Lervik via postmottaket:

Epost: post@aremark.kommune.no