Vi inviterer til medvirkning for at vi kan høre hvordan du ønsker at Aremark skal bli. Du er velkommen uansett alder, interesser og hvor knyttet du er til Aremark. Alle må bli hørt!

Aremark kommune søkte om å bli pilot til Bygdemiljøpakken hos Viken Fylkeskommune, og har jobbet en tid med konsept- og planleggingsfasen for å utvikle Fossby til en landsby med mål om å være en attraktiv bokommune. Nå er det viktig å få innspill fra deg!

Dette er temaene vi jobber med:

  • Tilrettelegging for bruk og opphold på Fossbyskjæra
  • Utvikling av Fossby som sentrum
  • Permakulturpark som flerfunksjonelt møtested
  • Kulturmiljøplan
  • Strømsfoss som destinasjon
  • Transportbehov og gang- og sykkelforbindelser

Medvirkningsmøte
Onsdag 29. mars 2023 klokken 18:00-21:00 på Furulund.

Det vil bli enkel servering av mat og drikke.

Møtet starter med noen korte presentasjoner av prosjektene som vi er i gang med. Deretter er det fritt frem for å gå til forskjellige stands for å få mer informasjon om de ulike prosjektene. Her har vi også korte spørreundersøkelser og andre aktiviteter for å få innspill.

Meld deg på
Du kan melde deg på med påmeldingsskjema ved å trykke på lenken under, eller meld deg på ved å ringe eller sende e-post til Aremark kommune.
Frist for påmelding er 22.03.2023.

Velkommen til å bli med på utviklingen av Aremark som en god kommune å bo i og besøke!

Strømstad. Fotograf: Jonas Ingstad
Strømstad. Fotograf: Jonas Ingstad