Her kan du se hva som skjer i Aremark på nasjonaldagen

17. mai program med sanger (PDF, 780 kB)

Kl. 11.45 Samling ved kirken

 • Bekransning av bautaen over Eidsvollmannen.
 • Ole Svendsen Iglerød.
 • Tale ved Per Ola Haartveit.

Kl. 12.00 Familiegudstjeneste i Aremark kirke

 • Sogneprest Geir Braadlie.
 • Song ved Gledessprederne.

Kl. 13.15 Barnetoget starter

 • Fra parkeringsplassen ved Furulund.
 • Toget går fylkesveien til Rådhuset, svinger østover mot Haugebykrysset og marsjerer skoleveien via Fosbykollen til skolen.
 • Ved Fosbykollen blir det en hilsen til de eldre ved elevrådsleder, Anders Nicolai Buer. Aremarksangen - To første vers.

Kl. 14.00 Barnetoget kommer til skolen

 • Ja, vi elsker - Tre vers.
 • Tale for dagen v/ Julie Wiik
 • Etter talen brus og is til barna.
 • Medbrakt mat og kaffe inntas.
 • Salg av vafler, kaffe, pølser, brus og is ved skolekjøkkenet.

Leker og konkurranser for barna.

Kiosk, kafé og familiesamling

Kiosk og kafé ved skolekjøkkenet
Det er også i år kiosk og kafé ved skolekjøkkenet på skolen. 9. klasse ved Aremark skole er ansvarlig for dette.

Familiesamling og grilling
Familiesamling på menighetshuset, grillen tennes kl. 17.30 til medbrakt grillmat. Kaker og kaffe serveres.

Sanger

 • FAGERT ER LANDET

  Fagert er landet du oss gav,
  Herre, vår Gud og vår Fader!
  Fagert det stig av blåe hav,
  soli ho sprett og ho glader,
  signar vårt land i nord og sud,
  soleis di åsyn lyser, Gud,
  yver vårt Noreg i nåde.

  Tidi ho renn som elv mot os,
  fort skiftar sumar med vetter.
  Fader, ver alltid Noregs los.
  Radt til dei senaste ætter,
  Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud,
  varda vårt land frå fjell til flud,
  lær oss å gå dine vegar!

  Signa då, Gud, vårt folk og land,
  signa vårt strev og vår møda,
  signa kvar ærlig arbeidshand,
  signa vår åker med grøda!
  Gud, utan deg den vesle urt
  veiknar og visnar, bleiknar burt,
  ver du oss ljoset og livet!

 • HERRE GUD DITT DYRE NAVN OG ÆRE

  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
  Over verden høyt i akt skal være,
  Og alle sjele, de trette træle,
  Alt som har mæle,
  De skal fortelle din ære.

  Gud er Gud, om alle land lå øde,
  Gud er Gud, om alle mann var døde.
  Om slekter svimler – blant stjernestimler
  i høye himler
  utallig vrimler
  Guds grøde.

  Høye hall og dype dal skal vike,
  jord og himmel falle skal tillike,
  hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne,
  men opp skal rinne,
  som solen skinne,
  Guds rike!

 • GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND

  Gud signe vårt dyre fedreland
  og lat det som hagen bløma!
  Lat lysa din fred frå fjell til strand
  og vetter for vårsol røma!
  Lat folket som brøder saman bu,
  som kristne det kan seg søma!

  Vil Gud ikkje væra bygningsmann,
  me fåfengt på huset byggja.
  Vil Gud ikkje verja by og land,
  kan vaktmann oss ikkje tryggja.
  So vakta oss, Gud so me kan bu
  i heimen med fred og hyggja!

  No er det i Noreg atter dag
  med vårsol og song i skogen.
  Um sædet enn gror på ymist lag,
  det brydder då etter plogen.
  So signe då Gud det gode såd,
  til groren ein gong er mogen.

 • JA, VI ELSKER

  Ja, vi elsker dette landet
  som det stiger frem,
  furet, værbitt, over vannet,
  med de tusen hjem.
  Elsker, elsker det og tenker
  på vår far og mor,
  :/: og den saganatt som senker
  drømme på vår jord. :/:

  Norske mann i hus og hytte,
  takk din store Gud!
  Landet ville han beskytte
  skjønt det mørkt så ut.
  Alt hva fedrene har kjempet,
  mødrene har grett,
  :/: har den Herre stille lempet,
  så vi vant vår rett. :/:

  Ja, vi elsker dette landet
  som det stiger frem,
  furet, værbitt over vannet,
  med de tusen hjem.
  Og som fedres kamp har hevet
  det av nød til seir,
  :/: også vi når det blir krevet,
  for dets fred slår leir. :/:

 • AREMARKSANGEN

  Mel.: Vi ere en Nation vi med

  Aremark min kjære bygd
  jeg synge vil dig sange.
  I dine skogers stille skygd
  jeg føler moderfanget.
  Litt mørk og ensom vel du er
  for en som ei dig kjenner.
  For mig er du så lys og kjær
  som dagen når den renner.

  Din tunge sus fra skogens trær
  min vuggesang er bleven.
  Og siden har den fulgt mig nær
  i glede, sorg og streven.
  Men lys og skjønn du også er
  langs Aras grønne strender.
  Ditt kirkespir sig speiler der –
  Vårt håp mot himlen vender.

  I denne bygd min slekt har levd
  og trådt de gamle stier.
  Her har de lidd og stridd og strevd
  med sorg og sut og kvier.
  Nu hviler de i sunken grav
  sin moder jord til ære.
  Vi takker dem for hvad de gav –
  Må vi det fremad bære.

  Gud signe dig min kjære bygd –
  langs Aras grønne strender.
  Hos dig jeg funnet har min trygd.
  Hos dig jeg hjemmet kjenner.
  Her vil jeg leve all min tid
  og virke til ditt fremme
  og når så livet er forbi,
  din moderjord mig gjemme.