Veiledere i forbindelse med opprydding og sanering av spredt avløp

Mindre avløpsanlegg, Fotograf: -Aremark kommune har laget veiledere i forbindelse med opprydding og sanering av spredt avløp.
Den ene, "Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune" er spesielt tiltenkt hver enkelt anleggseier, og gir informasjon blant annet om bakgrunn, valg av egnet avløpsløsning, beskriver de ulike avløpsløsningene samt generelle krav til søknader og ansvarsrett.

Den andre veilederen, "Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Aremark kommune" er for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Denne beskriver bl.a tekniske bestemmelser for godkjente renseløsningene, dokumentasjonskrav for rensegrad, dimensjonering og utforming for ulike renseløsninger, krav til ansvarlig søker, prosjekterende osv.

Begge veilederene inneholder vedlegg som lokal forskrift, søknadsskjema samt kart som viser områder i kommunen med egnethet for infiltrasjon i grunnen.
Veilederene finner du under dokumenter til høyre, under Tjenester - Vann og avløp eller ved å kontakte kommunen.

Tips ein ven Skriv ut