Det vil bli satt opp varselskilt/fareskilt, samt at lysløypa dekkes til med skytematter for å unngå skader på denne. Eventuelle skader som oppstår i forbindelse med utkjøringen vil rettes opp så fort alt tømmeret er kjørt ut. Tømmeret vil bli kjørt ut gjennom Lillebyås-feltet og lagt i lunner nede ved veien inn mot Østkroken. Mens arbeidet pågår vil også lyset i lysløypa kobles ut. Dette kobles på igjen så fort utkjøringen er ferdig.

Spørsmål kan rettes til skogbruksleder i Mjøsen skog, Simen Løken, tlf. 95235224.