For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre abonnenter, foretas det med jevne mellomrom spyling og rengjøring av hovedvannledninger.

Spyling av vannledningsnettet kan medføre at vannet blir avstengt i perioder eller at det er redusert vanntrykk eller misfarging på vannet.

Kommunens driftsavdeling gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Aremark. Nå skal det spyles i perioden 14.-16.november (i vanlig arbeidstid).

Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.

HVA?

Kommunens driftsavdeling gjennomfører regelmessig rengjøring ved å spyle hovedvannledningene. Denne rengjøringen av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i løpet av denne perioden.

HVORDAN ? 

Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer og hydranter i perioder slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

HVORFOR ? 

Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.
Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi vannkvalitetsproblemer, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det viktig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

HVA SKAL DU GJØRE ? 

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte vannbrukende maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.


• Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

• Om nødvendig, rengjør siler på tappekraner og vannmåler.