Varsel om hogst øst for Fossbyåsen og nord for Lillebyåsen

Kart hogst Fossbyåsen

Det skal henges opp fareskilt, men Glommen Mjøsen skog ønsker å advare elevene ved Aremark skole spesielt. 

Området som berøres kan du se på kartet over. 

Glommen/Mjøsen skog skriver: 

– Vi kommer til å henge opp varselskilt om fare på velteplass, samt der basveien krysser lysløypa. Ved kryssing av lysløype vil det bli kavlet opp virke for å unngå skader på traseen. Tømmer som brukes til kavling fjernes når drifta er ferdig kjørt.

Oppstart av drift blir trolig onsdag 04.12.2019. Første uka vil det bare være hogstmaskin i området, lassbærer kommer først neste uke (uke 50). Det vil derfor ikke ligge tømmer på velteplass før dette.  Det siste vi ønsker er barn som leker på velta, skriver skogbruksleder Simen Løken. 

Glommen Mjøsen skog vil utføre tømmerdrift i nevnte område fra 3.desember og fram til ca 20.desember. Det vil i denne sammenhengen bli krysning av lysløypa i området. I kryssningspunktet vil det bli kavlet opp virke, det vil si legges tømmer oppå lysløypa.

Deretter legges kvist og topper oppå dette igjen, slik at maskinene kan krysse uten at hverken løype eller tømmer tar skade av dette. Tømmeret som ligger her vil fjernes helt til slutt når drifta er ferdig. Siden dette er et populært turområde er det viktig å huske på: Sikkerhetsavstand til maskinene er 80 meter, dvs man skal ikke gå nærmere maskinene enn dette.  

Tømmeret vil kjøres fram til veien som går inn til Fossbyfeltet. Her er det SVÆRT VIKTIG at ingen klatrer på lunnene, da disse fort kan rase og utgjøre stor fare. Tømmerlunner er ingen lekeplass!

Noe av tømmeret på velteplassen kan bli liggende til over nyttår. Husk at en tømmervelte er like farlig om den er liten eller stor.

Glommen Mjøsen Skog vil henge opp flere informasjonskilt både på velteplass og langs utkjøringsvei.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med skogbruksleder Simen Løken på tlf. 952 35 224