Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult varsel om flomfare i Haldenvassdraget. 
Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. 
Varslet gjelder i Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland.

Meldingen ble sendt ut tirsdag kveld, les mer her.