Det er oppdaget en vannlekkasje mellom svingen ved Flateby og Skotsberg renseanlegg.

Cirka 9 husstander vil være uten vann i en periode. Alle berørte abonnenter skal ha fått SMS fra kommunen.
På resten av vannledningsnettet kan det oppleves luft i rørene, misfarget vann og trykkfall.
Misfarget vann er ikke farlig, la vannet stå og renne en stund så vil det bli normalt igjen når vannlekkasjen er reparert.