Vann- og avløpsvakt – påsken 2018

Vannkran

I forbindelse med påsken 2018 har kommunen etablert en vaktordning for å ivareta akutte hendelser innenfor vann og avløp. Henvendelser i den forbindelse kan rettes til telefon 970 93 744 fortrinnsvis på dagtid.

Kommunen gjør oppmerksom på følgende forhold: 
 

  • Private ledningseiere (abonnenter/beboere) har eget ansvar for rør i boligen og 
  • stikkledninger på utsiden fram til kommunal hovedledning. Dette inkluderer også egen pumpestasjon.
  • Det innebærer at henvendelser til kommunes vakttelefon kun skal gjelde dersom:
  • Kommunal vannforsyning er borte
  • Mistanke om at alarm på privat pumpestasjon skyldes tett kommunalt avløpsledningsnett
  • Dersom alarmen går på den private pumpestasjonen anbefales at man slutter å bruke vann inntil årsaken er kartlagt.
  • Ved feil på selve pumpen som dekkes av garantien må den enkelte selv kontakte SKT (pumpeleverandøren) sin servicetelefon 948 07 473.

Info fra SKT: 

«Vakten kan kontaktes hvis det er absolutt krise.
I påsken kan det ta litt lenger tid, da man planlegger dagene, men tilgjengeligheten er der. Fastboende er prioritert. 
For utrykning i helligdager koster det: 2600 kroner eks mva . Så kommer det påløpende timer deretter.»

 

Henvendelser om andre forhold enn overnevnte må vente til etter påske til ordinær arbeidstid eller sendes på epost til kommunens postmottak post@aremark.kommune.no

NB! Kommunen poengterer at dersom kommunen rykker ut på grunn av alarm fra privat pumpestasjon og årsaken viser seg å være feil bruk, vil kommunen kunne fakturere for utgifter kommunen får for utrykningen.

Tips ein ven Skriv ut