Her kommer detaljerte resultater fra kommunevalget 2023.

Trykk på linkene under for å få mer informasjon om hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene:

Valgte representanter til kommunestyret

 

Kandidatstemmetall per parti

 

Mandatfordeling

 

Valgresultat - Aremark kommune