Vakker, men uønsket i Aremark

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en vakker plante. Men den er svartelistet i Norge. (Foto: Gunnar Engan, Skog og landskap)

Det er et økende fokus på uønskede arter i norsk natur.

– Vi ser nå at kjempespringfrø dukker opp flere steder. For å kunne begrense omfanget, ber vi om hjelp til å følge opp bekjempelsen av disse artene ettersom kommunen ikke har mulighet til å kunne følge opp dette alene, sier miljøvernkonsulent i Aremark Kommune, Ann Kristin Halvorsrud. 

Kjempespringfrø er en ettårig plante som spres gjennom frø. Slått / luking tre ganger i løpet av vekstsesongen, minst tre år på rad, anbefales for å få bukt med problemet.

Viktig å ta grep nå

– For å unngå at kjempespringfrø etablerer seg på nye steder, er det viktig å gjøre en innsats mot den nå. Klarer vi å fjerne det første eksemplaret, sparer det masse arbeid! Sier Halvorsrud.

  • Kjempespringfrø produserer opp til 4000 frø pr plante, som kastes 4-6 m ut fra blomsten. Planta er ettårig, blomstrer i juli. Den sprer seg hurtig og utkonkurrerer stedegen vegetasjon.
  • Kjempespringfrø forandrer naturlig flora, reduserer biologisk mangfold og skogforyngelsen der den har etablert seg.
  • Planta har korte røtter, så når stedegen vegetasjon langs vassdrag er utkonkurrert, er det lite som holder jordpartikler tilbake når planta visner om høsten.

Slik bekjempes den:

Før blomstring, for å hindre at den setter frø:

  • Slått: Slå med ryddesag så langt ned som mulig, under nederste blad. Både kniv og tråd fungerer, det avhenger av annen vegetasjon. Plantematerialet kan bli liggende, men ikke i rennende vann. Der det ligger til rette for det, vil beitepusser/ kantslåttmaskin være effektivt.
  • Plukk. Planta har dårlig og grunt rotfeste, og enkel å plukke der det er få/middels mange eksemplarer. Plantematerialet må ikke legges slik at rota kommer i kontakt med jord eller rennende vann.
  • Heatweed kan med fordel brukes der forholdene ligger til rette for det. Maskin kan leies fra f. eks. Sørby utleie (Spydeberg) og Maskin og utemiljø (Mysen).
  • Beiting: ser ut til å fungere!
  • Kjemisk bekjempelse er også mulig. Det er strenge krav ved bruk av plantevernmidler. Forskrift om plantevernmidler begrenser bruken, og den må følges. Husk avstand til vann! I følge Felleskjøpet fungerer MCPA best mot kjempespringfrø.

Etter blomstring, mest aktuelt for restplukking:

  • Klipp blomsterstanden forsiktig av og putt den i en pose. Plantematerialet bør brennes eller sendes til forbrenning for å unngå videre spredning.

En fin sommerjobb?

– Velg metoden som passer for deg, kanskje det kan være fin sommerjobb for noen? Behandling må gjentas ca. hver tredje uke i vekstsesongen, i 2-3 år på rad for å utarme frøbanken i jorda, sier Halvorsrud.

For bekjempelse av kjempespringfrø i skog kan man få dekket utgiften fra skogfondet til mekanisk bekjempelse. Hvis det skal utføres kjemisk bekjempelse, kontakt skogbrukssjef i Aremark, Kjell Ove Burås. 

Tips ein ven Skriv ut