Det som vil kunne leveres av søppel fra bolig og fritidsbolig tilhørende Aremark kommune er:

  • Restavfall
  • Metallavfall 
  • Hvitevarer og elektronikk
  • Spesialavfall som spillolje/løsningsmidler/ plantevernmidler/batterier/lakk/maling. 
  • Dekk, felger
  • Trevirke, både behandlet og ubehandlet. 

 

Næring kan kun levere:

  • Landbruksplast.

Merk at avfall utover det som er nevnt over kan avvises. Denne vurderingen gjøres av mannskapene på stedet.

Det er lurt å planlegge litt når du skal levere avfall. Når du kommer til mottaksplassen, må du sortere alt avfall og legge det i ulike containere selv. Det vil gå raskere dersom du har grovsortert før du kjører hjemmefra.

Det er også lurt å sikre lasten skikkelig før du kjører, så får du med deg alt sammen helt fram.

 

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler Ronny Nordeng på epost: ronny.nordeng@aremark.kommune.no