Landbruksdirektoratet har tildelt midler til UKL-området «Bøensætre med plasser», og det er på tide å fordele midlene på gode prosjekter.
Aremark kommune har overtatt forvaltningen av ordningen fra og med 2020, og link til elektronisk søknadsskjema, forskrifter og diverse info om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket finner dere på Landbruksdirektoratet sine nettsider.


Grunneierne kan søke midler til skjøtsel, drift, vedlikehold, istandsetting og investeringer, og vi har satt søknadsfristen til 15. august 2020.


Kontaktperson er Karl Martin Møgedal, e-post: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no tlf. 92486958