Det er viktig med statusoppdateringer for til enhver tid å ha et riktig bilde av situasjonen i det regionale næringslivet og danne strategier ut fra dette. Det kan bidra til å styrke samspillet med sentrale og regionale myndigheter når tiltakspakker skal iverksettes. Ditt bidrag er viktig og vi ber deg svare på denne undersøkelsen.

Det er Søndre Viken Næringsregion (kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Rakkestad og Sarpsborg og næringsforeningene i regionen) som står samlet bak undersøkelsen og ønsker en oversikt over de næringsmessige konsekvensene av koronapandemien.
Vi ber deg svare på noen korte spørsmål om hvordan du vurderer dagens situasjon for din bedrift. Det er anonymt å svare på spørsmålene, med mindre du ønsker å bli kontaktet for individuell oppfølging.

Undersøkelsen tar cirka 5 minutter.