I lys av den tragiske hendelsen på Tolsby camping vil Aremark kommune informere om at vi er tilstede med nødvendig personell som følger opp berørte parter i saken.

For ytterligere kommentarer kan varaordfører Stig Aarbu kontaktes på tlf: 996 16 717