Totalforbud mot å gjøre opp ild

Brann i skogen

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Aremark og Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Alle tillatelser om bålbrenning, er også trukket tilbake og forbudet omfatter også bruk av godkjente bålplasser og grilling i og nær skog og mark. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. 

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Tips ein ven Skriv ut