Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fire ganger i løpet av badesesongen.
 

Resultatene etter andre prøveuttaksrunde er nå klare. De er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Den bakteriologiske kvaliteten på badevannet er «god» ved alle uttaksstedene.

Det var ryddig og pent ved alle de besøkte strendene tirsdag 23.juni.
Det er bare å nyte disse fine sommerdagene.

Neste vannprøveuttak er i uke 30.

Uke Sted Bakteriologisk kvalitet
24 Tripperød, Asperen God
Tolsby Camping, Store Le God 
Kirkeng Camping, Aremarksjøen God
26 Tripperød, Asperen God
Tolsby Camping, Store Le God
Kirkeng Camping, Aremarksjøen God

 

Bakteriologisk kvalitet deles inn i følgende kategorier:
God
Mindre god
Ikke akseptabel