Gjensidigestiftelsen ønsker å gjenta suksessen fra i fjor ved å skape gode sommeropplevelser for barn og unge i 2021. Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobber for ungdom som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

Disse kan søke om støtte:
- Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
- Frivilligsentraler
- Interkommunale friluftsråd
- Fritidsklubber

Klikk her for å søke.
Søknadsfrist: 9. mars 2021