Aremark kommune har søkt om tilskudd og fått tilsagn om støtte på 1,3 millioner til bredbåndsutbygging i 2021.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få til dette, gir staten offentlig tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Kommune har vedtak på at det skal legges til rette for utbygging av bredbånd i hele kommunen. I denne omgang er det Vestsia, Tromopp, Hansesætre og Kirkerød hvor det skal bygges ut.

Les mer her: Støtte til utbygging av bredbånd