Tid for influensavaksine

Bamse som er syk med termometer i munnen

VAKSINASJONSDAGER:

Mandag 06.10.kl 1500-1800. Onsdag 08.10. kl 1200-1800. Torsdag 16.10. kl 1200-1800. Sted: Helsestasjonen

VAKSINE MOT SESONGINFLUENSA ANBEFALES SPESIELT TIL:

  • Alle fra fylte 65år (bør også ta pneumokokkvaksine hvert 10. år)
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Ansatte i omsorgsyrket
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Barn og voksne med:

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk, alvorlig luftveissykdom, spesielt de med nedsatt lungekapasitet

• kroniskhjerte-/karsykdom, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller peneumonal hypertensjon

• kronisk leversvikt

• kronisk nyresvikt

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade

• nedsatt infeksjonsforsvar

   
  Tekstboks: PRISER: 
Influensavaksine: 		150,-
Pneumovaksine:  		250,-  
Begge vaksiner: 		300,-
Kunn kontant betaling – ikke bankkort
 
  Tekstboks: VAKSINASJONSDAGER:
Mandag 06.10.14 kl 1500-1800
Onsdag 08.10.14 kl 1200-1800
Torsdag 16.10.13 kl 1200-1800
Sted: Helsestasjonen v/ helsesøster
Hege Myhren-Larsen

Målgruppen for pneumokk- og influensavaksinasjon er for en stor del den samme. Det anbefales derfor at de to vaksinene tilbys samtidig til dem som ikke har fått pneumokokkvaksine tideligere. VELKOMMEN!

Tips ein ven Skriv ut