Sunds bru er en eldre steinhvelvsbru fra slutten av 1800-tallet, med en overbygning av betong fra 1970. En inspeksjon i 2018 viste svekket bæreevne og brua har derfor blitt snevret inn i bredden.

Nå skal hele overbygningen på brua skiftes ut og fundamenteres med peler til fjell, mens den klassiske steinbuen som ligger under skal bevares.

 

Omkjøring

I hele byggeperioden blir det omkjøring fra fylkesvei 106 rundt innsjøen Aspern. Trafikanter fra Halden tar av ved Fjell bru og kjører nordover via fylkesvei 21 Aremarkveien til Fossby, før de svinger sørover igjen på fylkesvei 1322 Aspernveien til Bjørkebekk rett ved svenskegrensen.

 

Skoleskyss

Østfold kollektivtrafikk vil sørge for at alle elever får skoleskyss i anleggsperioden, gjennom kombinert bruk av buss og drosje. Publikum som har spørsmål rundt dette kan henvende seg direkte til Østfold kollektivtrafikk.

Les mer på Viken fylkeskommunes hjemmesider